Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

allman-ansvarsforsakring

En Ansvarsförsäkring kan träda in när någon ställer ett skadeståndskrav, vid person- och sakskada, mot ditt företag. Via Oberoende Försäkringar kan du teckna en Ansvarsförsäkring som även omfattar skada på hyrd lokal, lånad egendom etc. Levererar ditt företag produkter kan er Ansvarsförsäkring kompletteras till att gälla även produktansvar.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort