Behovsanalys

Behovsanalys

behovsanalys

En behovsanalys syftar till att skapa en överskådlig bild över ert totala försäkringsbehov. Oberoende Försäkringars behovsanalys grundar sig på de förutsättningar och risker som identifierats, samt de eventuella önskemål som ni angett. När vi gjort en grundlig behovsanalys presenterar vi ett förslag där vi dokumenterat vilket försäkringsskydd vi rekommenderar er verksamhet.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort