Byggherreansvarsförsäkring

Byggherreansvarsförsäkring

byggherreansvarsforsakring

En Byggherreansvarsförsäkring innehåller skydd mot bl.a. skadeståndsanspråk i samband med byggnads- och anläggningsarbete. Oberoende Försäkringar hjälper dig att få skydd mot skadestånd som en byggherre enligt Miljöbalken kan tvingas att betala till grannar och andra för skada och intrång i samband med byggnadsarbete eller anläggningsarbete. Med byggherre menas den ägare eller brukare av fastighet för vars räkning entreprenaden utförs.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort