Byggherreansvarsförsäkring

Byggherreansvarsförsäkring

byggherreansvarsforsakring

En Byggherreansvarsförsäkring innehåller skydd mot bl.a. skadeståndsanspråk i samband med byggnads- och anläggningsarbete. Oberoende Försäkringar hjälper dig att få skydd mot exempelvis skadestånd som en byggherre tvingas att betala till grannar och andra för skada och intrång i samband med byggnadsarbete eller anläggningsarbete. Med byggherre menas den ägare eller brukare av fastighet för vars räkning entreprenaden utförs. Byggherreförsäkring täcker även övertaget byggherreansvar.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort