Cyberförsäkring

Cyberförsäkring

cyberforsakring

Skador orsakade av cyberbrott ökar snabbt och blir allt mer ekonomiskt kännbara. Statistik visar att över hälften av alla företag någon gång kommer att utsättas för en cyberattack. En Cyberförsäkring via Oberoende Försäkringar hjälper ditt företag om t.ex. ditt IT-system skulle drabbas av ett dataintrång av hackers, och du får kostnader för att återställa dina system eller data. Skulle din verksamhet stå still p.g.a. dataintrånget ersätter en Cyberförsäkring även denna intäktsförlust. Många cyberförsäkringar erbjuder också förebyggande digital säkerhetsrådgivning.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort