Cyberförsäkring

Cyberförsäkring

cyberforsakring

Skador orsakade av cyberrelaterad brottslighet blir allt vanligare, och allt mer ekonomiskt kännbara. En Cyberförsäkring via Oberoende Försäkringar hjälper ditt företag om t.ex. ditt IT-system skulle drabbas av ett dataintrång av hackers, som gör att du får kostnader för att återställa dina system eller data. Skulle din verksamhet stå still p.g.a. dataintrånget ersätter en Cyberförsäkring även denna intäktsförlust.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort