Entreprenadsförsäkring

Entreprenadsförsäkring

entreprenadsforsakring

En Entreprenadsförsäkring ersätter plötsliga och oförutsedda skador som uppkommer på arbetsområde, inklusive skador på hjälpmedel. En Entreprenadförsäkring via Oberoende Försäkringar anpassas utifrån vilket entreprenadavtal som arbetet utförs utifrån AB 04, ABT 06, NLM 09, NLM 09 samt att försäkringen uppfyller kraven i minimiomfattningen i AF AMA 12. Entreprenadförsäkringen kan även kompletteras till att gälla för skada på befintlig egendom s.k. ROT.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort