Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring

fastighetsforsakring

Via Oberoende Försäkringar kan du teckna en Fastighetsförsäkring. En Fastighetsförsäkring ger ett försäkringsskydd (egendomsskydd) vid bl.a. vatten-, inbrotts-, storm-, översvämnings- och brandskador. Fastighetsförsäkringen kan även kompletteras med att gälla för andra oförutsedda skador som kan drabba fastigheten. Utöver detta ersätts även skada på fastighetsmaskiner som t.ex. värme- och ventilationssystem m.m. Vid en ersättningsbar egendomsskada ersätter försäkringen också hyresförlust upp till 24 månader, som standard. Fastighetsförsäkringen omfattar även allmän ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort