Företagsförsäkring

Företagsförsäkring

kundanpassad-foretagsforsakring

Hos Oberoende Försäkringar kan du få en kundanpassad Företagsförsäkring. Företagsförsäkring är en egendomsförsäkring som omfattar all egendom som du har i dina lokaler, t.ex. varor, inventarier och maskiner. Du får ersättning för skador orsakade av inbrott, brand, vattenskador m.m. Hyr eller lånar ni föremål så kan er Företagsförsäkring utökas och gälla även för detta. Företagsförsäkringen omfattar även allmän ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och avbrottsförsäkring.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort