Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

formogenhetsbrottsforsakring

Förmögenhetsbrottsförsäkring täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Brottet kan begås mot företaget eller mot företagets kunder. En Förmögenhetsbrottsförsäkring via Oberoende Försäkringar ersätter också förluster som beror på att anställda eller andra tagit sig in i företagets datorer. Försäkringen kan även tecknas så att den gäller när någon utifrån via datorn begår ett brott.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort