Garantiförsäkring

Garantiförsäkring

garantiforsakring

En Garantiförsäkring via Oberoende Försäkringar är ett trepartsförhållande där försäkringsbolaget går i borgen gentemot tredje part för dina skyldigheter som entreprenör eller leverantör, enligt ett underliggande avtal. Utmärkande för Garantiförsäkring är att beställaren/förmånstagaren av garantin saknar ett ömsesidigt förhållande till försäkringsbolaget. Garantin säkerställer att entreprenörens eller leverantörens (ditt företag) förpliktelser/skyldigheter uppfylls under det underliggande kontraktet.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort