Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring

motorfordonsforsakring

En Motorfordonsförsäkring via Oberoende Försäkringar ersätter både person- och sakskador som ett fordon som används i företagets verksamhet kan orsaka. Motorfordonsförsäkringens omfattning kan utökas till att även ersätta skador vid t.ex. brand-, stöld- och vagnskada, samt kostnad för hyrbil och feltankning.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort