Riskbeskrivning

Riskbeskrivning

riskbeskrivning

Oberoende Försäkringar utför riskbeskrivning, som är en översikt över de risker som er verksamhet är exponerade för. Riskbeskrivningen är ett underlag för att göra en korrekt bedömning av försäkringsrisken och därmed kunna beräkna priset för försäkringsskyddet. Med en aktuell riskbeskrivning vet vi hur riskerna ska hanteras, vilka av riskerna det bör tecknas försäkringar för, och vilka av riskerna som skall hanteras på annat sätt.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort