Riskinventering

Riskinventering

riskinventering

Vilka risker finns det kopplade till er verksamhet? Oberoende Försäkringar kan tillsammans med er göra en riskinventering av företagets verksamhet för att identifiera, analysera och utvärdera de risker som finns. Som standard genomför vi en komplett riskinventering av generella risker såsom brand-, ansvars-, avbrotts-, transportrisker och liknande. Dessutom kan vi göra en inventering av specialrisker kopplade till just er bransch. Riskinventeringen syftar till att nå optimal skyddsnivå för att säkra verksamheten vid en större skada.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort