Transportförsäkring

Transportförsäkring

transportforsakring

Vid transport av varor och gods är risken stor att godset kan skadas eller försvinna. En Transportförsäkring via Oberoende Försäkringar är en objektsförsäkring som omfattar skada vid export och import av varor, inrikes transport samt crosstrading över hela världen. Den gäller för de flesta handelsvaror som transporteras med bil, fartyg, flyg och järnväg. Transportförsäkringen är en försäkring som omfattar skada oberoende av vem som vållat skadan och är ett komplement till transportörens ansvarsförsäkring. Transportöransvarsförsäkringen är begränsad till både ersättningsbelopp och vem som har ansvar för skadan. Att komplettera med en Transportförsäkring är därför extra viktigt för dig som ägare till varan eller godset.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort