Transportförsäkring

Transportförsäkring

transportforsakring

Vid transporten är risken stor att godset kan skadas eller försvinna. En Transportförsäkring via Oberoende Försäkringar är en försäkring vid export och import av varor, inrikes transport samt crosstrading över hela världen. Den gäller för de flesta handelsvaror som transporteras med bil, fartyg, flyg och järnväg. Transportförsäkringen är en objektsförsäkring som omfattar skada oberoende av vem som vållat den.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort