VD & Styrelseansvarsförsäkring

VD & Styrelseansvarsförsäkring

styrelseansvarsforsakring

En VD & Styrelseansvarsförsäkring via Oberoende Försäkringar är en trygghet om du är engagerad i ett företags ledning eller styrelse. I rollen som VD och styrelseledamot har du ofta ett personligt ekonomiskt ansvar och kan därmed bli skadeståndsskyldig. Skadeståndskravet kan uppgå till mycket höga belopp och ersätts inte av den allmänna ansvarsförsäkringen, utan här krävs en separat VD & Styrelseansvarsförsäkring. Krav kan framställas av företaget självt, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda.

Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort