Bostadsrättsförsäkringen skyddar dig om du drabbas av brand, inbrott eller vattenskada

12 nov Bostadsrättsförsäkringen skyddar dig om du drabbas av brand, inbrott eller vattenskada

Om du bor i en bostadsrätt är det viktigt att du kompletterar din hemförsäkring med en bostadsrättsförsäkring. Den täcker kostnaderna för skador på ytskikt och fasta installationer i din bostad, som du annars skulle vara reparations- och underhållsansvarig för. Försäkringen utgör ett extra skydd om din bostad drabbas av bland annat brand, inbrott eller vattenskador. Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna som vi på Oberoende Försäkringar får om bostadsrättsförsäkring.

Varför är det viktigt att ha en bostadsrättsförsäkring?

Som bostadsrättsägare har du större ansvar än om du hyr din bostad. Vanligtvis innebär det att du ansvarar för ytskikt som väggar, golv, lister, innerdörrar och fönster, men även för fasta installationer som vitvaror och porslin i exempelvis toalett och handfat. Reparation och underhåll av dessa delar medför ofta stora kostnader som kan vara svåra att bära på egen hand. Därför är det viktigt att ha en bostadsrättsförsäkring som hjälper dig om olyckan är framme. Många gånger har bostadsrättsföreningen tecknat en sådan försäkring som tillägg till fastighetsförsäkringen, för att säkerställa att alla medlemmar är försäkrade. Fördelen med att teckna en kollektiv försäkring är att det då blir ett och samma försäkringsbolag som hanterar och reglerar skadan.

Vilka skyldigheter har jag som medlem i en bostadsrättsförening?

Ansvarsfördelningen kan skilja sig åt mellan olika bostadsrättsföreningar. I stadgarna hittar du vad som gäller i just din förening. Dessutom finns bostadsrättslagen som ett bra komplement till stadgarna. Om du är osäker på vad som gäller ska du höra av dig till föreningens styrelse.

Vilka skador täcker bostadsrättsförsäkringen?

Försäkringen ersätter skador på ytskikten och de fasta installationerna i din bostad som uppstår vid exempelvis brand, inbrott, glas- och vattenskador. Det är också vanligt att försäkringen ger ett allriskskydd som skyddar dig vid oförutsedda händelser, ifall du till exempel tappar något på golvet och det uppstår en skada. När det gäller vatten- och brandskador fördelas ansvaret ofta mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren, förutsatt att ingen av parterna har varit vårdslös eller vållande till skadan.

Varför gör försäkringsbolaget ett åldersavdrag?

När försäkringsbolaget reglerar din skada utgår de från fullvärdet på egendomen, det vill säga värdet när skadan inträffar. Därför är det vanligt att man gör ett åldersavdrag på ersättningen. För varje år som går minskar värdet på delarna, en värdeminskning som regleras enligt en tabell. Ofta är de första åren undantagna. Avdraget görs på både material- och arbetskostnaden för reparationen, men det finns en skyddsregel som gör att du inte behöver betala mer än ett högsta, samlat belopp för skadan. Beloppet beror på vilket försäkringsbolag och vilken försäkring du har, men uppgår ofta till 10 000 kronor.

Finns det något undantag från skyddsregeln?

Ja, den gäller inte för uttjänta eller bristfälliga delar. Om din spis sjunger på sista versen är det inte säkert att skyddsregeln träder in, vilket innebär att du kan behöva betala mer än det högsta samlade åldersavdraget i din försäkring. I vissa försäkringar gäller det även badrum som är äldre än 35 år.

Vad ska jag tänka på när jag tecknar en bostadsrättsförsäkring?

Bostadsrättsförsäkringen utgör nästan alltid ett tillägg till din hemförsäkring och försäkrar egendomens fullvärde. Det är alltså ingen risk för underförsäkring, vilket gör det till en av de minst komplicerade försäkringarna. Ibland har din bostadsrättsförening köpt en kollektiv bostadsrättsförsäkring och då behöver du inte teckna en egen försäkring.

Vill du veta mer om bostadsrättsförsäkring?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt försäkring.