VD & Styrelseansvarsförsäkring

07 maj VD & Styrelseansvarsförsäkring


Vi får många frågor från våra kunder om vad en VD & Styrelseansvarsförsäkring innebär.
Därför vill vi mer än gärna reda ut begreppen genom en kortare intervju med en av våra försäkringsförmedlare i Karlstad, Christer Grönning.
Christer har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med stora industriföretag såväl som mindre bolag.

Varför behövs en VD & Styrelseansvarsförsäkring?
– Riskerna för krav har generellt ökat.
– Ledningen riskerar att tappa fokus från verksamheten i samband med krav
– Svårigheter att rekrytera rätt kompetens till ledande befattningar om man saknar ett fullgott försäkringsskydd
– Oavsett om man är VD eller sitter i styrelsen eller för den skull sitter i ledningen för ett stort eller litet bolag kan man alltid råka ut för skadeståndskrav för både handlingar som man gjort eller underlåtit att göra – trots att de tagna besluten är tagna i syfte att få bolaget att utvecklas och ta marknadsandelar. Innehar man en position som ovan har man ett personligt betalningsansvar, säger Christer.

Vad täcker försäkringen, konkret?
– Man skulle kunna säga att den täcker två huvudspår.
1. Det faktiska skadeståndet.
2. Juridiska utrednings & försvarskostnader, vilket är den vanligaste delen som utnyttjas i försäkringen.
– Ofta glömmer man också den avlastning som försäkringen hjälper till med oavsett om man får ett grundat eller ogrundat skadeståndskrav emot sig. Försäkringen går direkt in och utreder och du själv kan fortsätta att fokusera på din verksamhet utan stress i juridiska processer eller privatekonomiska konsekvenser som ett skadeståndskrav kan orsaka.
– Försäkringen täcker också anställningsrelaterade felhandlingar vilket är lätt att glömma bort. En anställd som blivit uppsagd kan rikta ett krav mot företaget om den anställde anser att det skett på felaktiga grunder. Här kan också trakasserier eller diskrimineringssituationer räknas in i skyddet.
– I koncerner omfattas även samtliga dotterbolag.
– Börsintroduktion – i samband med en listning finns dessutom en tilläggsförsäkring som ger skydd mot krav orsakat av felaktigheter i prospektet, brukar oftast benämnas ”prospektansvar”.
– Retroaktivt skydd – viktigt att tänka på när man genomför ett förvärv. Man kan köpa till ett skydd mot krav som hänförs till tiden innan förvärvet.


Generellt tuffare affärsklimat som kan vara ytterligare en grund till att försäkra sig?
– Ja, svarar Christer, med åren har compliance-kraven ökat för hur man sköter en verksamhet – så, återigen, fler borde se över sitt försäkringsskydd på detta område.

Vi på Oberoende Försäkringar har lång försäkringserfarenhet från företagsmarknaden och hjälper gärna till så kunden får rätt försäkring vid rätt tillfälle!