Skydda din affärskritiska information med en cyberförsäkring

04 feb Skydda din affärskritiska information med en cyberförsäkring

En cyberförsäkring skyddar företaget om ni skulle råka ut för dataintrång eller andra IT-relaterade avbrott. Direkt när du anmäler incidenten till försäkringsbolaget får du support och rådgivning från erfarna specialister inom IT, juridik och PR, som hjälper dig att minimera skadan. Dessutom kompenseras du för förlorade intäkter. David Ström, partner och försäkringsrådgivare på Oberoende Försäkringar, berättar mer om fördelarna med att teckna en cyberförsäkring.

Vad är en cyberförsäkring?
Det är en försäkring som hjälper företaget om det drabbas av förlust av data eller information i samband med exempelvis ett dataintrång eller ett plötsligt avbrott. Om affärssystemet slutar fungera går det inte att fakturera, registrera order eller logga jobb. Många företag har stora mängder personuppgifter och annan konfidentiell information i sina affärssystem. Om den läcker ut kan det skada både de berörda parterna och förtroendet för företaget. Cyberförsäkringen ger dig resurser för att åtgärda skadan, samtidigt som den ersätter förlorade intäkter.

Vilken typ av ersättning får jag?
När du anmäler en incident får du direkt tillgång till ett helt nätverk av experter inom IT, juridik, krishantering och PR som hjälper dig att begränsa skadan, återskapa förlorade data och upprätthålla företagets förtroende. Nätverket finns tillgängligt dygnet runt för kvalificerad rådgivning.

Hur ersätter man personuppgifter och annan känslig information som läckt ut?
Det är förstås väldigt svårt att beräkna den kostnaden, men i försäkringen ingår juridisk rådgivning. Juristerna hjälper bland annat till med att notifiera alla berörda parter, så att de blir medvetna om att deras personuppgifter kan ha hamnat i fel händer.

Finns det en risk att jag inte får ersättning om försäkringsbolaget anser att jag inte har tillämpat tillräckligt många förebyggande åtgärder?
I samband med att du tecknar en cyberförsäkring så redogör du för företagets säkerhetsrutiner. Vi vill till exempel veta om det finns en brandvägg, om ni gör regelbundna säkerhetskopior och om ni använder en lokal eller en molnbaserad server. Därefter är det upp till försäkringsbolaget att avgöra vilka riskfaktorer som föreligger och huruvida de är villiga att ta den risken. För några år sedan hade vi en kund som drabbades av ett inbrott, där servern med alla företagshemligheter stals. Det resulterade i att företaget så småningom gick i konkurs.

I vår försäkring erbjuder vi också förebyggande åtgärder för att förhindra dataintrång, som penetrationstest. Det innebär att våra externa IT-specialister testar hur lång tid det tar för dem att ta sig igenom brandväggen och vilken information som är lätt att få tillgång till. Därmed kan vi avgöra hur säker IT-infrastrukturen i bolaget är och ge en rekommendation om fler relevanta åtgärder som ökar säkerheten.

Jag har ett stort företag med en daglig verksamhet som är beroende av flera affärssystem. Går det att justera försäkringsbeloppet så att det matchar våra behov?
Självklart, cyberförsäkringen är flexibel och går att skräddarsy för både globala koncerner och småföretag. Försäkringsbeloppet bestäms utifrån flera parametrar, som företagets omsättning, IT-relaterade risker och säkerhetsrutiner. Men det går att försäkra precis allt. Genom att välja en annan självrisknivå kan du hålla premien nere.

Finns det några vanliga missuppfattningar gällande försäkringen?Cyberförsäkringen är en relativt ny försäkringstyp, vilket gör att det är många som inte har förstått värdet av den ännu. Ibland inser man inte varför man behöver en cyberförsäkring förrän skadan redan är skedd. Vi ser att antalet anmälda dataintrång ökar snabbt och att det snart inte längre är en fråga om, utan när man kommer drabbas.

Vill du veta mer om våra försäkringar?
Varmt välkommen att höra av dig till oss.