Säkra transporten av värdefullt gods med en transportförsäkring

18 feb Säkra transporten av värdefullt gods med en transportförsäkring

Varutransport medför alltid en risk. Godset kan skadas eller komma bort och det är inte säkert att transportörens försäkring ger dig ersättning. Därför är det klokt att teckna en transportförsäkring som ger dig fullgott skydd om transporten inte går enligt planen. Peter Bodin, partner och försäkringsrådgivare på Oberoende Försäkringar, berättar med om fördelarna.

Vad innebär en transportförsäkring?
En transportförsäkring skyddar dig som äger godset eller står för risken under transporten. Försäkringen ger dig ersättning om godset skadas på något sätt och kallas därför ofta för varuförsäkring. När ditt företag beställer eller levererar egendom så bestäms ansvaret för godset enligt de Incoterms som har avtalats mellan parterna.

Incoterms är internationell erkända regler som beskriver vem som har ansvar för varor under transport och hur länge. Om du till exempel beställer från Kina kan det vara så att du bär risken för transporten redan från det att varan skickas från säljaren – eller från tidpunkten då godset anländer till Sverige. För att förstå risknivån är det är viktigt att hålla koll på vilka Incoterms som gäller.

Vad täcker försäkringen?
Transportförsäkringen är en allriskförsäkring som ger dig fullgott skydd om godset skadas under transporten. Försäkringsbolaget hjälper dig snabbt att reglera skadan. Dessutom slipper du ödsla tid på att ta diskussionen med transportören om vem som bär ansvaret. Det kan ta lång tid att utreda den här typen av ärende och den eventuella ersättningen från transportören räcker inte alltid för att kompensera skadan.

Vems är ansvaret om godset skadas under transporten?
Många tror att det alltid är transportörens försäkring som ska ersätta skador, men så är inte fallet. Det krävs att transportören har varit vållande till skadan och att det går att bevisa vårdslöshet eller felaktig hantering av godset. Transportförsäkringen utgör en trygghet eftersom du snabbt får full ersättning för skadan.

Finns det några undantag då försäkringen inte gäller?
Nej, transportförsäkringen är en allriskförsäkring som skyddar dig mot alla skador som kan inträffa under transporten. Däremot finns det några få geografiska begränsningar i försäkringen. Den gäller inte vid transport till eller från vissa riskområden i världen, men det framgår tydligt i samband med att du tecknar försäkringen.

Finns det några vanliga missuppfattningar gällande transportförsäkring?
Det råder tyvärr en viss kunskapsbrist om ansvarsfördelningen under en transport. Många tror att det alltid är transportören som bär ansvaret under transporten. Transportören har självklart ett stort ansvar, men då måste man kunna bevisa vårdslöshet eller vållande till skadan.

Vill du veta mer om transportförsäkring?
Varmt välkommen att höra av dig till oss.