Sjukvårdsförsäkringen ger dig friskare medarbetare

03 mar Sjukvårdsförsäkringen ger dig friskare medarbetare

En sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till vård när du behöver det. Det innebär inte att du går före i vårdkön, utan tvärtom att du avlastar den allmänna sjukvården genom att gå till en privat läkarmottagning istället. Oberoende Försäkringars partner och försäkringsrådgivare Christer Grönning svarar på de vanligaste frågorna.

Vad innebär en sjukvårdsförsäkring?
Det är en företagsförsäkring som ger den anställda tillgång till planerad specialistvård med kort väntetid. Försäkringen garanterar att du får träffa en specialistläkare inom sju dagar, och skulle du behöva opereras får du en tid inom 14 dagar. Du besöker en privat vårdmottagning där du betraktas som en kund, inte enbart en patient

Vad ingår och varför ska jag teckna en sådan försäkring?
Sjukvårdsförsäkringen är en av de mest uppskattade förmånerna eftersom den gynnar både arbetsgivaren och de anställda. I grova drag inkluderar försäkringen specialistvård, operation, sjukhusvård, sjukvårdsrådgivning dygnet runt (via nätet eller telefon), patientavgifter, resor och rehabilitering. Undersökningar visar att arbetsgivaren sänker sin kostnad för sjukfrånvaron med en sjukvårdsförsäkring. När den anställda snabbt får tillgång till den vård som hen behöver ökar både det psykiska och fysiska välbefinnandet. Kort och gott bidrar den till friskare medarbetare!

Vad behöver jag uppge när jag tecknar försäkringen?
Det skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen, men när du tecknar vår sjukvårdsförsäkring behöver du bara intyga att du är fullt arbetsför och inte erhåller sjukpenning eller någon annan motsvarande ersättning.

Hur påverkas försäkringen av ålder och tidigare sjukdomshistorik?
Sjukvårdsförsäkringen är en gruppförsäkring och i de fall då den tecknas för färre än fem personer sätts premien på en individuell nivå. Det gör att kostnaden för en anställd närmare pensionsåldern kan bli högre än för kollegan i 30-årsåldern. Om företaget däremot tecknar försäkringen för fler än fem personer blir premien densamma för hela gruppen.

Ersättningen påverkas inte av ålder, men av sjukdomshistorik. Sjukvårdsförsäkringen täcker inte redan diagnostiserade sjukdomar med tillhörande behandling, men om du är besvärsfri och inte har sökt vård på mer än ett år kan du få ersättning från försäkringen.

Hur stor är självrisken?
Vanligtvis är självrisken 500 kronor, men du som tecknar försäkringen kan höja självrisken upp till 1 500 kronor för att sänka premiekostnaden.

Finns det några undantag då försäkringen inte gäller?
Sjukvårdsförsäkringen täcker planerad specialistvård. Det innebär att den inte gäller för akut vård eller intensivvård, då ska man åka till akuten eller kontakta 1177.

Finns det några vanliga missuppfattningar gällande sjukvårdsförsäkringen?
Den allra vanligaste är att försäkringen låter dig gå före i den allmänna vårdkön och det stämmer inte. Istället är det så att du, genom att söka vård hos en privat mottagning, avlastar den allmänna vården.

Vill du veta mer om sjukvårdsförsäkring?
Varmt välkommen att höra av dig till oss.